Về chúng tôi – Người nhận quỹ quốc gia

Giới thiệu bản thân

Chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp công nghệ mà bạn có thể gọi là nhà tư vấn thoát nước. Chúng tôi không phải là công ty xây dựng. Về cơ bản, chúng tôi là tổ chức nghiên cứu và phát triển dưới sự điều hành của Bác sĩ Sawai, người nổi tiếng trong ngành.

Danh sách đầy đủ các bằng sáng chế quốc tế Tiến sĩ Sawai, một người chủ chốt

Có rất nhiều bằng sáng chế quốc tế được áp dụng bởi Tiến sĩ SAWAI Masakazu, người sáng lập công ty của chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được danh sách đầy đủ từ WIPO: Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới.

Vui lòng bấm vào đây để xem tất cả.

Một số đơn xin cấp bằng sáng chế gần đây

Do kết quả của các công trình nghiên cứu tiên tiến của chúng tôi, hầu như luôn được cấp vốn từ các khu vực công khác nhau của Nhật Bản, chúng tôi có nhiều bằng sáng chế. Ở đây chúng tôi hiển thị một số ứng dụng bằng sáng chế gần đây dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Vui lòng nhấp vào từng để xem thêm chi tiết.

Phương pháp cô đặc bùn và hệ thống cô đặc bùn
ip02
Phương pháp xử lý bùn và hệ thống xử lý bùn
ip01
Hệ thống khử nước cô đặc chân không
en01_p1_400
Hệ thống tiêu hóa cô đặc chân không
en01_p2_400
Hệ thống khử nước
bằng bơm áp suất
en01_p3_400A
Hệ thống đốt bùn thải
không sử dụng nhiên liệu và hóa chất
en01_p4_400
Hệ thống cacbon hóa kích hoạt ủ phân
en01_p5_400
Hệ thống hóa lỏng than hoạt tính
en01_p6_400

Lịch sử nghiên cứu và phát triển của công ty chúng tôi

Năm 2008:
Hệ thống cacbon hóa kích hoạt phân trộn

Ngân sách: 10 triệu yên
Tổ chức hỗ trợ: Cục Kinh tế Shikoku, Ehime Shield Industry Inc., Đại học Ehime, Thành phố Touon
Bằng sáng chế: Nhật Bản 1 đơn, Quốc tế 1 đơn

Năm 2008-2010:
Hệ thống khử nước cô đặc chân không

Ngân sách: 10 triệu yên
Tổ chức hỗ trợ: Tỉnh Hyogo, Cao đẳng Công nghệ Thành phố Kobe, Đại học Kobe
Bằng sáng chế: Nhật Bản 2 đơn, Quốc tế 2 đơn, Đồng sáng chế 1 đơn

Năm 2008-2009:
Hệ thống hóa lỏng than hoạt tính

Ngân sách: 45 triệu yên
Tổ chức hỗ trợ: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp: NEDO (NEDO: Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới), NS Materials Corp, Đại học Ritsumeikan, Shiga Prefecture
Bằng sáng chế: Nhật Bản 3 đơn, Quốc tế 1 đơn

Năm 2010-2013:
Hệ thống cacbon hoạt hóa bằng phân compost

Ngân sách: 200 triệu yên
Tổ chức hỗ trợ: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp: NEDO (NEDO: Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới), OBU Unity Co., Ltd, Đại học Nagoya, Đại học Gifu ,
Bằng sáng chế của Đại học Chubu : Nhật Bản: chỉ định 3 patens cho giấy phép độc quyền chỉ được sử dụng ở Nhật Bản, Quốc tế: gán 50 {659260bfee9de372d251cf0f46d0d196324d619c8a7170325fda8dcf2b881e37}