Tiến sĩ Sawai (người sáng lập công ty) Danh sách Bằng sáng chế Quốc tế

Thông tin sau đây được lấy từ cơ sở dữ liệu của WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới). Danh sách hiển thị tất cả các đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế trong quá khứ và hiện tại cho thấy Tiến sĩ SAWAI Masakazu, người sáng lập công ty, là nhà phát minh và người nộp đơn là công ty của chúng tôi (TECHNOPLAN INC.). Thông tin bằng sáng chế xuất hiện trong trang web này chỉ là thông tin và không thể thay thế cho lời khuyên pháp lý.

 

Khước từ

Thông tin bằng sáng chế xuất hiện trong trang web này chỉ là thông tin và không thể thay thế cho lời khuyên pháp lý.
Thông tin bằng sáng chế trên trang này là kết quả trực tiếp của việc tìm kiếm bằng sáng chế tại WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, www.wipo.int) dựa trên các cụm từ tìm kiếm, “tên nhà phát minh” bằng “SAWAI masakazu” và “tên người nộp đơn” là bằng “Technoplan”. Bản dịch chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin, nó có thể có sự khác biệt hoặc nhầm lẫn và không có bất kỳ giá trị pháp lý nào.